فانیکس | سایت سرگرمی - تفریحی - آموزشی

بازی

بازی

بازی

بازی

مهم‌ترین تغییرات ایجاد شده در بازی FIFA 16

EA در طی چند سال اخیر تمرکز ویژه‌ای بر روی رفع ایرادات نسخه‌های قبلی بازی محبوب فیفا و اعمال بهبودهای کوچک ولی مؤثر در نسخه‌های جدید آن داشته است. در ادامه به بررسی مهمترین تغییرات اعمال شده در نسخه‌ی آتی این کمپانی یعنی Fifa 2016 خواهیم داشت.