فانیکس | سایت سرگرمی - تفریحی - آموزشی

شکار لحظه‌ها

شکار لحظه‌ها

شکار لحظه‌ها

شکار لحظه‌ها

عکس های فوق العاده از شکار لحظه ها (سری 1)

مجله تامیز به تازگی جدیدترین تصاویر جالبی که از سراسر دنیا شکار کرده است را منتشر کرد.

تصاویری که می بینید خود سطرها حرف برای گفتن دارند. گاهاً به طور تصادفی تصاویری شکار می شوند که اثری ماندگار را در عرصه هنر به ثبت می رسانند.