فانیکس | سایت سرگرمی - تفریحی - آموزشی

سیاسی

سیاسی

سیاسی

سیاسی

فرار روسيه از پرداخت غرامت به ايران

رابطه ایران و همسایه شمالی اش روسیه رابطه‌ای پراز فراز و نشیب بوده است.کشوری که به خاطر جغرافیای مشترکش بايد بیشترین نزدیکی را درطول سالیان گذشته با ایران می داشت، همواره رابطه اش با ایران پر از حس تعلیق بوده است.