فانیکس | سایت سرگرمی - تفریحی - آموزشی

فال قهوه

فال قهوه

فال قهوه

فال قهوه

فال قهوه

آموزش گرفتن فال قهوه

نیت کنید و پس از نوشیدن قهوه نعلبکی را روی فنجان گذاشته و آرام برگردانید.

چند دقیقه بعد فال شما ظاهر می شود.

شما می توانید از روی فنجان یا نعلبکی فال خود را بخوانید.

فنجان را روی دست راست خود بگیرید با قطر فرضی آنرا به 4 بخش تقسیم کنید حال هر تکه شامل علایم نمادینی است که می توانید آنها را با سمبل های مصور پایین تعبیر کنید.