فانیکس | سایت سرگرمی - تفریحی - آموزشی

فک و فامیل

فک و فامیل

فک و فامیل

فک و فامیل

اس ام اس فک و فامیل

به بچه پسرخالم میگم اسم بابات چیه؟

میگه: گاو!!

میگم: عیبه، مگه آدم به باباش میگه گاو؟

میگه خودش همیشه بهم میگه گوساله

پس حتما خودش گاوه دیگه!!

فک و فامیل منطقی داریم ما؟!

قدرت استدلالش منو کشته!!

 

(بقیه در ادامه مطلب)