فانیکس | سایت سرگرمی - تفریحی - آموزشی

داروخانه دینی

داروخانه دینی

داروخانه دینی

داروخانه دینی

دعای نور به همراه متن و ترجمه

سيّد ابن طاووس در كتاب «مهج الدعوات» از سلمان روايتى نقل كرده كه: در آخر روايت مطلبى آمده به اين مضمون: حضرت فاطمه عليها السلام كلامى به من آموخت كه از حضرت رسول صلى اللّه عليه و آله فراگرفته بود، ايشان آن را در صبح و شام میخواند به من فرمود: اگر میخواهى هرگز در دنيا دچار تب نشوى بر آن مداومت كن.