فانیکس | سایت سرگرمی - تفریحی - آموزشی

معما، تست هوش و چیستان

معما، تست هوش و چیستان

معما، تست هوش و چیستان

معما، تست هوش و چیستان

تست هوش تخفیف فروشگاهی

مهران به یک فروشگاه پوشاک رفته است. تمام محصولات این فروشگاه ۲۵٪ تخفیف داشته و اگر خرید به صورت نقدی انجام شود، خریدار از ۲۵٪ تخفیف دیگر نیز برخوردار شود. اگر مهران محصولاتی به ارزش ۱۰۰‌هزار تومان را به صورت نقدی خریداری کند، چقدر باید بابت آن‌ها پرداخت نماید؟

تست هوش بلندترین دانش آموز

در یک مدرسه، قد پنج نفر از دانش‌آموزان را اندازه‌گیری کرده و یادداشت کرده‌اند. بعد از مقایسه قد دانش‌آموزان، اطلاعات زیر به دست آمده است:

 

- مهران، از سعید بلندتر و از بهرام کوتاهتر است.

- دانیال، از بهروز بلندتر و از مهران کوتاهتر است.

 

با توجه با این اطلاعات، بلندترین دانش‌آموز کیست؟

۱: مهران

۲: سعید

۳: بهرام

۴: دانیال

تست هوش درست و نادرست

اگر مهران به سینما رفته باشد، امیر هم به سینما رفته است. اگر امیر به سینما رفته باشد، بهرام هم به سینما رفته است. اگر امیر به سینما نرفته باشد، کدام یک از جمله‌های زیر صحیح است؟

 

جمله اول: مهران به سینما رفته است.

جمله دوم: بهرام به سینما رفته است.

جمله سوم: امیر به سینما نرفته است.

 

۱: فقط جمله اول صحیح است.

۲: فقط جمله سوم صحیح است.

۳: جمله اول و سوم صحیح هستند.

۴: جمله دوم و سوم صحیح هستند.