فانیکس | سایت سرگرمی - تفریحی - آموزشی

فلسفی

فلسفی

فلسفی

فلسفی

جملات فلسفی و زیبا درباره گرگ

زوزه ی گرگــــ از تنهــاییستــــــ

ولی گرگــــ هــا دستــه جمعــــی زوزه میکشنــــد ..

در دنیــــای گرگــــ ها اعتمـــاد مســاوی ستــــ با مرگـــــ ..

بــا همه بــــاش امـــا تنهـــــــــا ..

 

(بقیه در ادامه مطلب)