فانیکس | سایت سرگرمی - تفریحی - آموزشی

دانشجویی

دانشجویی

دانشجویی

دانشجویی

جوک های خنده دار و خیلی باحال از نوع دانشجویی

یکی‌ از سرگرمیام اینه سر امتحان الکی‌ هی‌ کفه دستمو نگا کنم مراقب احساس زرنگی کنه بیاد خفتم کنه ببین هیچی‌ کفه دسم نیست ، بعد بش بگم ضایع شدی خخخخخ

اصن به عشق همین حرکت میرم دانشگاه!!