فانیکس | سایت سرگرمی - تفریحی - آموزشی

بیوگرافی مجری

بیوگرافی مجری

بیوگرافی مجری

بیوگرافی مجری

مصاحبه با نیلوفر امینی فر و همسرش + تصاویر و بیوگرافی

از ته دلم به خانم ها و دخترهایی که همیشه مخاطب کاری من بودند توصیه می کنم در انتخاب های شان سخت نگیرند. تمام فاکتورهای ظاهری که وجود دارد مثل پول و موقعیت و ... اینها در درجه های بعدی است. باید باشد ولی اولویت ندارند. ببینید چقدر می توانید روح طرف مقابل را حس کنید.