فانیکس | سایت سرگرمی - تفریحی - آموزشی

ملانصرالدین و دیگ همسایه

ملانصرالدین و دیگ همسایه,داستان ملانصرالدین و دیگ همسایه,حکایت ملانصرالدین و دیگ همسایه,ملانصرالدین pdf,ملانصرالدین جوک pdf,حکایت ملانصرالدین pdf,حکایت های ملانصرالدین pdf,ملانصرالدین پښتو,حکایات ملانصرالدین برای اندروید,دانلود کتاب ملانصرالدین برای اندروید,حکایت های ملانصرالدین برای اندروید,دانلود حکایت های ملانصرالدین برای اندروید,کتاب ملانصرالدین برای اندروید,برنامه ملانصرالدین برای اندروید,ملانصرالدین اندروید,دانلود حکایات ملانصرالدین برای اندروید,ملانصرالدین کتاب,دانلود کتابهای ملانصرالدین,دانلود کتاب ملانصرالدین جاوا,دانلود رایگان کتاب ملانصرالدین,

ملانصرالدین از همسایه‌اش دیگی را قرض گرفت. چند روز بعد دیگ را به همراه دیگی کوچک به او پس داد. وقتی همسایه قصه دیگ اضافی را پرسید ملا گفت: «دیگ شما در خانه ما وضع حمل کرد.» چند روز بعد، ملا دوباره برای قرض گرفتن دیگ به سراغ همسایه رفت و همسایه خوش خیال این بار دیگی بزرگتر به ملا داد به این امید که دیگچه بزرگتری نصیبش شود. تا مدتی از ملا نصرالدین خبری نشد. همسایه به در خانه ملا رفت و سراغ دیگ خود را گرفت. ملا گفت: «دیگ شما در خانه ما فوت کرد.» همسایه گفت: «مگر دیگ…

ملانصرالدین و دیگ همسایه

ملانصرالدین و دیگ همسایه 130

ملانصرالدین و دیگ همسایه

ملانصرالدین از همسایه‌اش دیگی را قرض گرفت. چند روز بعد دیگ را به همراه دیگی کوچک به او پس داد. وقتی همسایه قصه دیگ اضافی را پرسید ملا گفت: «دیگ شما در خانه ما وضع حمل کرد.»

چند روز بعد، ملا دوباره برای قرض گرفتن دیگ به سراغ همسایه رفت و همسایه خوش خیال این بار دیگی بزرگتر به ملا داد به این امید که دیگچه بزرگتری نصیبش شود.

تا مدتی از ملا نصرالدین خبری نشد. همسایه به در خانه ملا رفت و سراغ دیگ خود را گرفت. ملا گفت: «دیگ شما در خانه ما فوت کرد.»

همسایه گفت: «مگر دیگ هم می‌میرد» و جواب شنید: «چرا روزی که گفتم دیگ تو زاییده نگفتی که دیگ نمی‌زاید. دیگی که می‌زاید حتما مردن هم دارد.»