فانیکس | سایت سرگرمی - تفریحی - آموزشی

چیستان برای کودکان

چیستان برای کودکان با جواب,چیستان جدید با جواب برای کودکان,چیستان قرآنی برای کودکان با جواب,چیستان و معما برای کودکان با جواب,چیستان برای کودکان همراه با جواب,چیستان برای کودکان پیش دبستانی,معما برای کودکان پیش دبستانی,چیستان برای کودکان پیش دبستان,چیستان برای کودکان 10 ساله,چیستان برای کودکان باهوش,چیستان برای کودکان دبستانی,چیستان برای کودکان ابتدایی,چیستان کودکانه با جواب,چيستان كودكانه با جواب,چیستان کودکان با جواب,چيستان كودكان با جواب,چيستان هاي كودكانه با جواب,چيستان براي كودكان با جواب,چیستان های کودکانه همراه با جواب,چیستان کودکانه با پاسخ,

چیستان 1: آن چیست که اگر کسی آن را داشته باشد به کسی نمی گوید. اگر کسی آنرا بگیرد آنرا نمی شناسد. و کسی که آنرا بشناسد آنرا نمی گیرد. چیستان 2:  آن چیست که هرچه از آن برمی دارند، بیشتر می شود؟  چیستان 3:  آن چیست که ورزشکاران به خاطر شکستنش جایزه میگیرند؟ چیستان 4: آن چیست که چه پُرباشد و چه خالی وزنش یکی است. چیستان 4:  آن چیست که به دور خانه می چرخد ولی، هیچ گاه آن را لمس نمی کند؟ چیستان 6:  آن چیست که موقع خشک کردن خیس می شود؟ چیستان 7: سیاه هست ولی زاغ نیست، پرنده است…

چیستان برای کودکان

چیستان برای کودکان 138

"چیستان

چیستان 1: آن چیست که اگر کسی آن را داشته باشد به کسی نمی گوید. اگر کسی آنرا بگیرد آنرا نمی شناسد. و کسی که آنرا بشناسد آنرا نمی گیرد.

چیستان 2:  آن چیست که هرچه از آن برمی دارند، بیشتر می شود؟ 

چیستان 3:  آن چیست که ورزشکاران به خاطر شکستنش جایزه میگیرند؟

چیستان 4: آن چیست که چه پُرباشد و چه خالی وزنش یکی است.

چیستان 4:  آن چیست که به دور خانه می چرخد ولی، هیچ گاه آن را لمس نمی کند؟

چیستان 6:  آن چیست که موقع خشک کردن خیس می شود؟

چیستان 7: سیاه هست ولی زاغ نیست، پرنده است ولی کلاغ نیست؟

"چیستان

جواب چیستان ها

پاسخ1: پول تقلبی

پاسخ 2: چاه

پاسخ 3: رکورد

پاسخ 4:  نوار

پاسخ5 : خورشید

پاسخ 6: دستمال کاغذی

پاسخ 7: دود