فانیکس | سایت سرگرمی - تفریحی - آموزشی

معما قتل در خانه ساحلی

معما خانه ساخلی,تست هوش خانه ساحلی,پازل خانه ساحلی,جواب معما خانه ساحلی,جواب تست هوش خانه ساحلی,جواب پازل خانه ساحلی,جواب صحیح معما خانه ساحلی,جواب صحیح تست هوش خانه ساحلی,جواب صحیح پازل خانه ساحلی,پاسخ معما خانه ساحلی,پاسخ تست هوش خانه ساحلی,پاسخ پازل خانه ساحلی,پاسخ صحیح معما خانه ساحلی,پاسخ پاسخ تست هوش خانه ساحلی,پاسخ صحیح پازل خانه ساحلی,پازل خانه ساحلی همراه جواب,پازل خانه صحیح با جواب,پازل خانه ساحلی زومیت با جواب,جواب پازل خانه ساحلی زومیت,پاسخ پازل خانه ساحلی زومیت با جواب,

یک خانواده چهار نفره، شامل پدر، مادر، دختر و پسر، برای تعطیلات آخر هفته خود به یک خانه ساحلی رفته‌اند. در انتهای روز، یکی از این افراد خانواده، توسط فرد دیگر خا

معما قتل در خانه ساحلی

معما قتل در خانه ساحلی 492

معما قتل در خانه ساخلی

یک خانواده چهار نفره، شامل پدر، مادر، دختر و پسر، برای تعطیلات آخر هفته خود به یک خانه ساحلی رفته‌اند. در انتهای روز، یکی از این افراد خانواده، توسط فرد دیگر خانواده به قتل رسیده است. یکی از افراد این خانواده در قتل مشارکت داشته و فرد دیگر شاهد این قتل بوده است.

 

 اطلاعات زیر درباره این اتفاق در دست است:

- شاهد قتل و کسی که به قاتل کمک کرده‌ است، جنسیت یکسانی ندارند.

- بزرگترین عضو خانواده و شاهد قتل، جنسیت یکسانی ندارند.

- کوچکترین عضو خانواده و قربانی، جنسیت یکسانی ندارند.

- کسی که به قاتل کمک کرده است از قربانی بزرگتر است.

- پدر، بزرگترین عضو خانواده است.

- قاتل، جوان‌ترین عضو خانواده نیست.

 

با توجه به این توضیحات، قاتل چه کسی است؟

۱: پدر

۲: مادر

۳: پسر 

۴: دختر

معما قتل در خانه ساحلی

پاسخ:

برای رسیدن به پاسخ در این‌گونه معماها، بهترین راه استفاده از قلم و خودکار است. اگر اطلاعات مطرح شده در متن معما را در کنار هم قرار دهیم به راحتی پاسخ را خواهیم یافت.

بر همین اساس، پاسخ معما برابر با گزینه ۲ یعنی مادر است.