فانیکس | سایت سرگرمی - تفریحی - آموزشی

تست هوش: عدد مناسب را پیدا کنید.

تست هوش: عدد مناسب را پیدا کنید.,تست هوش,تست هوش ریاضی,تست هوش عددی,تست های هوش عددی,تست هوش ریاضی با جواب,تست هوش رياضي با جواب,تست هوش ریاضی با پاسخ,سوالات تست هوش ریاضی با جواب,تست هوش ریاضی همراه با جواب,تست هوش ریاضی سخت با جواب,تست هوش ریاضی همراه با پاسخ,تست هوش ریاضی برای کودکان,تست هوش ریاضی سخت,سخت ترین تست هوش ریاضی,تست هوش عددی با جواب,سوالات تست هوش عددی با جواب,تست هوش عددی سخت,تست هوش عددی با پاسخ,سخت ترین تست هوش عددی,

به شکل بالا نگاه کنید. آیا می توانید رابطه بین اعداد را در گروه های مختلف بیابید و به جای علامت سوال، عدد مناسب را قرار دهید؟ ممکن است گروه ها با یکدیگر هم در ارتباط باشند. جواب عدد 8 است: در هر

تست هوش: عدد مناسب را پیدا کنید.

تست هوش: عدد مناسب را پیدا کنید. 237

تست هوش: عدد مناسب را پیدا کنید.

به شکل بالا نگاه کنید. آیا می توانید رابطه بین اعداد را در گروه های مختلف بیابید و به جای علامت سوال، عدد مناسب را قرار دهید؟ ممکن است گروه ها با یکدیگر هم در ارتباط باشند.

تست هوش: عدد مناسب را پیدا کنید.

جواب عدد 8 است:

در هر شکل، عدد وسط بصورت زیر بدست می آید:

حاصلضرب دو عدد پایین را از حاصلضرب دو عدد بالایی شکل، کم می کنیم.