فانیکس | سایت سرگرمی - تفریحی - آموزشی

معما اتاق تاریک

معما اتاق تاریک,تست هوش اتاق تاریک,پازل اتاق تاریک,پاسخ معما اتاق تاریک,پاسخ تست هوش اتاق تاریک,پاسخ پازل اتاق تاریک,معما اتاق تاریک با پاسخ,تست هوش اتاق تاریک با پاسخ,پازل اتاق تاریک با پاسخ,معما اتاق تاریک با جواب,تست هوش اتاق تاریک با جواب,پازل اتاق تاریک با جواب,جواب صحیح معما اتاق تاریک,جواب صحیح تست هوش اتاق تاریک,جواب صحیح پازل اتاق تاریک,پاسخ صحیح معما اتاق تاریک,پاسخ صحیح تست هوش اتاق تاریک,پاسخ صحیح پازل اتاق تاریک,جواب پازل اتاق تاریک زومیت,پازل اتاق تاریک زومیت با جواب,

رضا شش جفت دستکش سیاه و شش جفت دستکش سفید در کشوی خود دارد. در یک اتاق تاریک، رضا چند دستکش باید از کشو بردارد تا مطمئن شود یک جفت دستکش (دستکش‌‌های دست راست و دست چپ هم رنگ) را از کشو برد

معما اتاق تاریک

معما اتاق تاریک 565

معما اتاق تاریک

رضا شش جفت دستکش سیاه و شش جفت دستکش سفید در کشوی خود دارد. در یک اتاق تاریک، رضا چند دستکش باید از کشو بردارد تا مطمئن شود یک جفت دستکش (دستکش‌‌های دست راست و دست چپ هم رنگ) را از کشو برداشته است؟

۱- ۶

۲- ۷

۳- ۱۲

۴- ۱۳

معما اتاق تاریک

پاسخ معما با کمی دقت و وقت قابل محسابه است.

 

بر همین اساس، پاسخ معما برابر با گزینه ۴ یعنی عدد ۱۳ است.