فانیکس | سایت سرگرمی - تفریحی - آموزشی

فال روزانه - شنبه 28 شهریور 1394

فال 28/6/94,فال روز 28/6/94,فال امروز 28/6/94,فال روزانه 28/6/94,فال شنبه 28/6/94,فال روز شنبه 28/6/94,فال امروز شنبه 28/6/94,فال روزانه شنبه 28/6/94,فال روزانه شنبه 28 شهریور 1394,فال روزانه,فال,فال بیست و هشت شهریور 94,فال بیست و هشتم شهریور 94,فال 28 شهریور 94,فال شنبه 28 شهریور 94,فال امروز 28 شهریور 94,فال روزانه شنبه بیست و هشتم شهریور 94,فال روز شنبه بیست و هشتم شهریور 94,فال روزانه شنبه 28 شهریور 94,فال امروز بیست و هشتم شهریور 94,

فال روزانه متولدین فروردین: توصیه می کنم واکنش های خود را با تمایلات دیگران هماهنگ کنید. این بهترین راه برای اجتناب از بروز مشکل در روابط است. احساسات عاشقانه شما به شدت تحت تاثیر مسائل نفسانی را

فال روزانه - شنبه 28 شهریور 1394

فال روزانه - شنبه 28 شهریور 1394 228

فال روزانه - شنبه 28 شهریور 1394

فال روزانه متولدین فروردین:

توصیه می کنم واکنش های خود را با تمایلات دیگران هماهنگ کنید. این بهترین راه برای اجتناب از بروز مشکل در روابط است. احساسات عاشقانه شما به شدت تحت تاثیر مسائل نفسانی رابطه و تجارب قبلی تان است.

فال روزانه متولدین اردیبهشت:

علیرغم وجود عدم توافق در زندگی عشقی، باز هم شانس در خانه تان را می کوبد. عاقلانه تر عمل کرده و از تجارب قبلی خود استفاده نمایید. اگر شریک تان پیوسته بد خلق و ناراضی است، برخورد صریح با او نداشته باشید و سعی کنید دلیل واقعی بد خلقی وی را درک کنید.

فال روزانه متولدین خرداد:

نباید تحت تاثیر سیر کند وقایع قرار بگیرید. امروز خطرات جاده ای شما را تهدید می کند. شاید مسیر مسافرت شما بسته باشد و مجبور شوید از میانبر استفاده کنید. ممکن است ساعات طولانی در ترافیک بمانید و یا در هوای سرد انتظار شخصی را بکشید.

فال روزانه متولدین تیر:

شاید تصمیمات عملی نشوند. امروز موقعیت مناسبی برای خواستگاری و یا ایجاد روابط پیچیده نیست. پول تان را برای خوشگذرانی خرج می کنید. امروز برنامه ریزی برای تعطیلات یا بودجه منطقی نیست.

فال روزانه متولدین مرداد:

اگر از نظر جسمانی و روحی در خانه احساس ناراحتی می کنید، تمام روز را بیرون از خانه سپری نمایید. به پیاده روی یا دیدار خانواده بروید، در رانندگی مهارت کسب کنید و خود را مشغول فعالیت هایی از این قبیل نمایید. اما اگر مسئولیت های خانه، دوستان یا یک پروژه مهم بر عهده تان است بیرون رفتن کار ساده ای نیست.

فال روزانه متولدین شهریور:

موانع پنهان و آشکاری بر سر راه ارتباطات آزاد شما قرار دارند. احساس خود ارزشمندی و ایمان به آینده روشن در شما افت میکنند و حتی در زندگی عشقی شما محو می شوند. سعی کنید با افکار مثبت روز خود را آغاز کنید.

فال روزانه متولدین مهر:

باید با تک تک دوستان خود بدون واسطه تعامل داشته باشید. با این روش شانس بیشتری برای همکاری یا امضای قرار داد خواهید داشت. همچنین قادر خواهید بود پتانسیل داشتن تجارت سخاوتمند و توانایی جسمانی خوب تان را بروز دهید.

فال روزانه متولدین آبان:

امروز شخصیت شما اصلا انعطاف پذیر نیست. ممکن است دست از نگرش های مثبت خود بکشید و در نتیجه سعی کنید بین خود و دنیای خارج از خانه یک دیوار ایجاد کنید. اما، مسائل آنقدرها هم که فکر می کنید منفی نیستند.

فال روزانه متولدین آذر:

امروز نگرش شما به زندگی به کلی مثبت است و سعی دارید سختی ها را نادیده بگیرید. اما اگر مراقب نباشید ممکن است در دام گرفتار شوید. گذشته تکرار خواهد شد یا یک دشمن قدیمی شروع به بدخواهی در مورد شما خواهد کرد.

فال روزانه متولدین دی:

امروز مورد امتحان قرار می گیرید و ممکن است خود را در شرایط بحرانی تنها احساس کنید. کمک دوستان به موقع نخواهد بود. یک تغییر دراماتیک در زندگی عشقی تان پدید می آید. ممکن است موضوعی شما را درباره فرزندان تان نگران کند. برخی از لذت ها ممنوع خواهند شد.

فال روزانه متولدین بهمن:

حتی اگر مسائل آنگونه که انتظار دارید پیش نمی روند، سرنوشت تان را به باد انتقاد نگیرید. انرژی های مثبت و منفی به طور برابر در زندگی شما جریان دارند. از یک طرف محدود می شوید و از طرف دیگر در افکار و اعمال کاملا آزاد هستید.

فال روزانه متولدین اسفند:

امروز قوانین سخت خود را به الاجبار درهم خواهید شکست. اگر امکان دارد از فعالیت هایی که برای سلامتی تان مضرند اجتناب کنید. توجه شما بیشتر به محدودیت های آگاهانه است تا اینکه روی نتایج تمرکز داشته باشید.