فانیکس | سایت سرگرمی - تفریحی - آموزشی

فال عطسه

فال عطسه,فال عطسه در روزهای هفته,فال عطسه در روزهاي هفته,فال عطسه روز های هفته,فال بسیار جالب عطسه در ایام هفته,فال عطسه واقعي,فال عطسه واقعی,فال عطسه واقعیت دارد,فال عطسه شنبه,فال عطسه یکشنبه,فال عطسه دوشنبه,فال عطسه سه شنبه,فال عطسه چهارشنبه,فال عطسه پنجشنبه,فال عطسه جمعه,فال عطسه وقعی,فال عطسه روزهای هفته,فال عطسه کامل,فال بسیار جالب عطسه,انواع فال و طالع بینی,

برای مشاهده فال عطسه ابتدا روز عطسه خود را انتخاب کنید. شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه سپس از میان جدول ساعت عطسه را پیدا کنید و فال عطسه خود را ببینید. فال ع

فال عطسه

فال عطسه 508

فال عطسه

برای مشاهده فال عطسه ابتدا روز عطسه خود را انتخاب کنید.

شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه

سپس از میان جدول ساعت عطسه را پیدا کنید و فال عطسه خود را ببینید.

فال عطسه روز شنبه :

عطسه روز شنبه

ساعت
روز خوب میگذرد
۶-۷
مواظب کارهایت باش
۷-۸
مطمئن باش دوستت دارد
۸-۹
خوشحالی
۹-۱۰
نامه دریافت میکنی
۱۰-۱۱
دعوا میکنی
۱۱-۱۲
دیدار
۱۲٫۱۳
دیدار با کسی
۱۳-۱۴
یک اتفاق بد
۱۴-۱۵
مهربانی می بینی
۱۵-۱۶
یک روزخوب و عالی
۱۶-۱۷
به تو قکر میکند
۱۷-۱۸
برای او ارزشمندی
۱۸-۱۹
کمکش کن
۱۹-۲۰
دیدار غیر منتظره
۲۰-۲۱
درباره تو صحبت میکند
۲۱-۲۲
درباره تو صحبت کرده
۲۲-۲۳
در خواب تو را می بیند
۲۳-۲۴

فال عطسه روز یکشنبه :

عطسه روز یکشنبه

ساعت
کمی صبر کن
۶-۷
امروز خوشحالی
۷-۸
دیدار
۸-۹
می خواهد تو را ببیند
۹-۱۰
باتوصحبت میکند
۱۰-۱۱
دوستت دارد
۱۱-۱۲
مواظب خودت باش
۱۲٫۱۳
به گذشته فکر کن
۱۳-۱۴
زیبا به نظر می رسد
۱۴-۱۵
عجله در دوستی داری
۱۵-۱۶
در کارهایت کمی ناراحتی
۱۶-۱۷
در کارهایت به تو کمک می کند
۱۷-۱۸
صبور باش
۱۸-۱۹
منتظر باش
۱۹-۲۰
خیانت می کنی
۲۰-۲۱
صحبت در مورد توست
۲۱-۲۲
به رفتارت اهمیت می دهد
۲۲-۲۳
خواب خوشی می بینی
۲۳-۲۴

فال عطسه روز دوشنبه :

عطسه روز دوشنبه

ساعت
روز بدی داری
۶-۷
همان می آید
۷-۸
زدست۱ نفر ناراحت می شوی
۸-۹
به تو فکرمیکند
۹-۱۰
دیداربا کسی که دوستش داری
۱۰-۱۱
به تو می اندیشد
۱۱-۱۲
به آرزویت میرسی
۱۲٫۱۳
به آرزوهایت میرسی
۱۳-۱۴
طرفداری از تو
۱۴-۱۵
یک سختی در راه داری
۱۵-۱۶
دوستت دارد
۱۶-۱۷
صحبت در مورد توست
۱۷-۱۸
ازدواج
۱۸-۱۹
تهدید
۱۹-۲۰
دیداربا کسی که سالها اورا ندیده ای
۲۰-۲۱
یک شب ترسناک
۲۱-۲۲
یک اتفاق خوب
۲۲-۲۳
خوابهای خوش
۲۳-۲۴

فال عطسه روز سه‌شنبه :

عطسه روز سه شنبه

ساعت
یک خیال
۶-۷
مواظب دوستانت باش
۷-۸
دررویایی هستی ولی نمیدانی
۸-۹
خوابهایت به حقیقت می پیوندد
۹-۱۰
با او رابطه برقرار میکنی
۱۰-۱۱
از خوابی وحشت داری
۱۱-۱۲
غمگینی
۱۲٫۱۳
بیش از حد کنجکاوی
۱۳-۱۴
فامیل میشوید
۱۴-۱۵
به زیبائیت نناز
۱۵-۱۶
به فکر آرزوهای گذشته ات باش
۱۶-۱۷
دیدار با کسی که دوستش داری
۱۷-۱۸
نامه ای دریافت میکنی
۱۸-۱۹
منتظری
۱۹-۲۰
به فکر فردا باش
۲۰-۲۱
مضطربی
۲۱-۲۲
کسی راجع به تو حرف می زند
۲۲-۲۳
به فکرت می رسد
۲۳-۲۴

فال عطسه روز چهارشنبه :

عطسه روز چهارشنبه

ساعت
خواب تو را می بیند
۶-۷
درموردت کنجکاوی میکند
۷-۸
مغرورنباش
۸-۹
اتفاقی برایت می افتد
۹-۱۰
هرگز فراموشت نمیکند
۱۰-۱۱
به تو فکر میکند
۱۱-۱۲
هوشیار باش
۱۲٫۱۳
به تو احترام میگذارد
۱۳-۱۴
به حرف مردم اعتماد دارد
۱۴-۱۵
از تو خوشش می آید
۱۵-۱۶
درست فکر کن
۱۶-۱۷
یک خبر جدید
۱۷-۱۸
دوست عزیزت می آید
۱۸-۱۹
در تکاپویی
۱۹-۲۰
بعدازظهر خوشی داری
۲۰-۲۱
صحبت درباره توست
۲۱-۲۲
منتظر کسی هستی
۲۲-۲۳
ازدواج
۲۳-۲۴

فال عطسه روز پنج‌شنبه :

عطسه روز پنج شنبه

ساعت
نامه دریافت میکنی
۶-۷
دیدارغیر منتظره
۷-۸
جوابش رابده
۸-۹
صحبت مهمی میشود
۹-۱۰
دوست دارد تو را ببیند
۱۰-۱۱
دیدار
۱۱-۱۲
خبر خوش
۱۲٫۱۳
دلت پیش اوست
۱۳-۱۴
دوستت دارد
۱۴-۱۵
اذیتش نکن
۱۵-۱۶
بعدازظهر خوشی داری
۱۶-۱۷
مواظب اوقات باش
۱۷-۱۸
کسی تو را دوست دارد و تو نمیدانی
۱۸-۱۹
هیچ اتفاقی نمی افتد
۱۹-۲۰
به کارهایش فکر کن
۲۰-۲۱
خیانت کار نباش
۲۱-۲۲
دیدار
۲۲-۲۳
خوش بختی
۲۳-۲۴

فال عطسه روز جمعه :

عطسه روز جمعه

ساعت
کمی صبر کن
۶-۷
فامیل میشوید
۷-۸
زیبایی امامغرور
۸-۹
به مسافرت میروی
۹-۱۰
با او رابطه برقرار میکنی
۱۰-۱۱
اولین عشقش هستی
۱۱-۱۲
صحبت درباره توست
۱۲٫۱۳
به میهمانی میروی
۱۳-۱۴
عاشق او میشوی
۱۴-۱۵
او را میبینی
۱۵-۱۶
مطمئن باش اولین عشقشی
۱۶-۱۷
خیانت کار نباش
۱۷-۱۸
ازدواج
۱۸-۱۹
اگر باکسی درددل می کنی مراقب باش
۱۹-۲۰
در رنج و سختی قرار می گیرد
۲۰-۲۱
کمی درباره خودت فکر کن
۲۱-۲۲
به حرف مردم اهمیت نده
۲۲-۲۳
مواظب خودت باش
۲۳-۲۴