فانیکس | سایت سرگرمی - تفریحی - آموزشی

تست هوش: مربع های چوب کبریتی

تست هوش: مربع های چوب کبریتی,معمای چوب کبریت,

به این چوب کبریت ها نگاه نگاه کنید. در این شکل چند مربع می توانید بشمارید؟ پاسخ: 35 مربع

تست هوش: مربع های چوب کبریتی

تست هوش: مربع های چوب کبریتی 208

تست هوش: مربع های چوب کبریتی

به این چوب کبریت ها نگاه نگاه کنید. در این شکل چند مربع می توانید بشمارید؟

تست هوش: مربع های چوب کبریتی

پاسخ: 35 مربع