فانیکس | سایت سرگرمی - تفریحی - آموزشی

تست هوش: برج تاس ها

تست هوش: برج تاس ها,تست هوش برج تاس ها,معما: برج تاس ها,معما برج تاس ها,برج تاس ها,تست هوش,معما,تست هوش برج تاس ها با جواب,تست هوش عددی,انواع تست هوش تصویری,انواع تست هوش تصویری جدید,انواع تست های هوش تصویری,انواع تست هوش جدید,انواع تست هوش جدید تصویری,انواع تست هوش های جدید,انواع تست هوش کودکان,انواع تست هوش كودكان,انواع تست هوش برای کودکان,انواع تست هوش کودک,انواع تست هوش برای کودکان پیش دبستانی,

به شکل بالا نگاه کنید، سه عدد تاس بر روی هم قرار گرفته اند. آیا می توانید ظرف مدت 30 ثانیه مشخص کنید مجموع نقاطی از تاس که دیده نمی شوند، چند خواهد بود؟ پاسخ: مجموع اعداد روی هر تاس، معادل 21 اس

تست هوش: برج تاس ها

تست هوش: برج تاس ها 217

تست هوش: برج تاس ها

به شکل بالا نگاه کنید، سه عدد تاس بر روی هم قرار گرفته اند. آیا می توانید ظرف مدت 30 ثانیه مشخص کنید مجموع نقاطی از تاس که دیده نمی شوند، چند خواهد بود؟

تست هوش: برج تاس ها

پاسخ:

مجموع اعداد روی هر تاس، معادل 21 است. (مجموع 1 تا 6: 21)

آنچه بر روی تاس ها قابل رویت هستند هم از 1 تا 6 به علاوه یک عدد 1 است: (22=1+21)

پس خیلی سریع می توانیم تعیین کنیم که مجموع نقطه هایی که دیده نمی شوند، برابر عدد 41 خواهد بود.