فانیکس | سایت سرگرمی - تفریحی - آموزشی

کارت پستال ویژه عید سعید غدیر خم

کارت پستال ویژه عید سعید غدیر خم,کارت پستال عید غدیر خم,کارت تبریک عید غدیر خم,کارت پستال ویژه عید غدیر,کارت پستال عید غدیر,کارت پستال ویژه عید غدیر خم,کارت عید غدیر خم,کارت پستال اینترنتی عید غدیر,

هان! اي مردمان! علي را برتر بدانيد، که او برترين انسان از زن و مرد بعد از من است ... هرکه با او بستيزد و بر ولايتش گردن ننهد نفرين و خشم من بر او باد. (خطبه ي غديريه)

کارت پستال ویژه عید سعید غدیر خم

کارت پستال ویژه عید سعید غدیر خم 206

هان! اي مردمان! علي را برتر بدانيد، که او برترين انسان از زن و مرد بعد از من است ... هرکه با او بستيزد و بر ولايتش گردن ننهد نفرين و خشم من بر او باد. (خطبه ي غديريه)

کارت پستال ویژه عید سعید غدیر خم

کارت پستال ویژه عید سعید غدیر خم

کارت پستال ویژه عید سعید غدیر خم

کارت پستال ویژه عید سعید غدیر خم

کارت پستال ویژه عید سعید غدیر خم

کارت پستال ویژه عید سعید غدیر خم

کارت پستال ویژه عید سعید غدیر خم

کارت پستال ویژه عید سعید غدیر خم

کارت پستال ویژه عید سعید غدیر خم

کارت پستال ویژه عید سعید غدیر خم

کارت پستال ویژه عید سعید غدیر خم

کارت پستال ویژه عید سعید غدیر خم

کارت پستال ویژه عید سعید غدیر خم

کارت پستال ویژه عید سعید غدیر خم

کارت پستال ویژه عید سعید غدیر خم