فانیکس | سایت سرگرمی - تفریحی - آموزشی

شعر طنز دانشجو و دانشگاه آزاد

شعر طنز دانشجو و دانشگاه آزاد,شعر طنز دانشجویی جدید,شعر طنز دانشجويي,شعر طنز دانشجویی,شعر طنز دانشجو به استاد,شعر طنز دانشجو و استاد,شعر طنز در مورد استاد و دانشجو,شعر طنز درباره استاد و دانشجو,شعر طنز دانشجوی,شعر طنز دانشجویان,شعر طنز عشق دانشجویی,شعر های طنز دانشجویی,شعر طنز خوابگاه دانشجویی,شعر طنز برای دانشجویان,شعر طنز در مورد دانشجویان,شعر طنز تبریک روز دانشجو,شعر طنز روز دانشجو,شعر طنز برای روز دانشجو,شعر طنز درباره روز دانشجو,شعر طنز در مورد روز دانشجو,

خوشا آنان که دانشجـــــــــــو ندارند دوتا اینــــــسو دوتا آنــــــسو ندارند که از شهریه ها غمــــــــــباد گیرند چو پولـــــــی تا نوک پــــارو ندارند * * * * * * هر آن کس را که دیدی هست

شعر طنز دانشجو و دانشگاه آزاد

شعر طنز دانشجو و دانشگاه آزاد 197

شعر طنز دانشجو و دانشگاه آزاد

خوشا آنان که دانشجـــــــــــو ندارند

دوتا اینــــــسو دوتا آنــــــسو ندارند

که از شهریه ها غمــــــــــباد گیرند

چو پولـــــــی تا نوک پــــارو ندارند

*

*

*

*

*

*

هر آن کس را که دیدی هست دلشاد

بدور از نالــــــــــــه و اندوه و فریــاد

بـدان فرزنـد ایشان نیــــست راهـــی

پـدرجـان ، سوی دانشـــــــــگاه آزاد

*

*

*

*

*

*

غـــــذایش را بجــــــــز کوکو ندیـــدم

به زیر پاش یک زیلـــــــو ندیـــــــدم

درون خانـه اش را هرچه گشــــــتم

به غیـر از پنـــــــــج دانشـجو ندیــدم