فانیکس | سایت سرگرمی - تفریحی - آموزشی

اس ام اس فلسفی و معنادار جدید

اس ام اس فلسفی 94,اس ام اس فلسفی عاشقانه,اس ام اس فلسفي عاشقانه,اس ام اس فلسفی عاشقانه 94,اس ام اس فلسفی عاشقانه کوتاه,اس ام اس فلسفی عاشقانه عارفانه,اس ام اس فلسفی عاشقانه94,اس ام اس فلسفی عاشقانه غمگین,اس ام اس فلسفی عاشقانه زیبا,اس ام اس فلسفی و عاشقانه جدید 94,اس ام اس فلسفی جدید,اس ام اس فلسفی جدید بسیار زیبا,اس ام اس فلسفی جدید 94,اس ام اس فلسفی جدید و زیبا,اس ام اس فلسفي جدید,اس ام اس فلسفی زیبا,اس ام اس فلسفی زیبا و جدید,اس ام اس فلسفی زیبا جدید,اس ام اس فلسفی زیبا 94,اس ام اس فلسفی زیبا آبان 94,

دیروز تاریخ است . فردا راز است . امروز یک هدیه است دالایی لاما آنکه تخم بدی را می فشاند بدون شک همه محصول آن را درو می کند دموستن عمری را تلف کردم تا بفهمم فهمیدن همه چیز لازم نیست

اس ام اس فلسفی و معنادار جدید

اس ام اس فلسفی و معنادار جدید 197

اس ام اس فلسفی و معنادار جدید

دیروز تاریخ است . فردا راز است . امروز یک هدیه است

دالایی لاما

آنکه تخم بدی را می فشاند

بدون شک همه محصول آن را درو می کند

دموستن

عمری را تلف کردم

تا بفهمم فهمیدن همه چیز لازم نیست

رنه کوتی

طول کشیدن معالجه را دو سبب خواهد بود :

نادانی پزشک ، یا نافرمانی بیمار

زکریای رازی

غضب ، نابیناترین ، شدیدترین و زشت ترین ناصحان است

دسه گور

چراغ مایه دفع تاریکی است

بدی جوهر تاریکی در زندگی آدمی است

که از آن دوری باید جست

فردوسی خردمند

دو گوش داریم و فقط یک زبان

برای اینکه بیشتر بشنویم و کمتر بگوییم

دیوژن

شور و هیجان داشته باش

اما هرگز عقل و منطق را کنار مگذار

لخ والسا

بر بالای در علم نوشته شده است که

باید ایمان داشته باشی

ماکس پلانک

انسان برای بر خورداری از شادی باید خودش را باور کند

توماس پاین

کم دانستن و پر گفتن مثل نداشتن و زیاد خرج کردن است

ناپلئون

انسان عاقل همیشه از بدگویی هایی که

از او میشود استفاده میکند

ژرژبانه

این جهان سراسر افسانه است

جز نیکی و بدی چیزی باقی نیست

فردوسی خردمند

زن ها جنگ ها را شروع می کنند

و مردها آن ها را ادامه می دهند

ارنست همینگوی

یک مادر خوب به صد استاد و آموزگار می ارزد

ژرژ هربرت