فانیکس | سایت سرگرمی - تفریحی - آموزشی

تصاویر خنده دار از دوستی سگ و گربه و موش

حیوانات,دنیای حیوانات,دوستی حیوانات,دوستی سگ و گربه,دوستی موش و گربه,دوستی خنده دار سگ و گربه,دوستی خنده دار موش و گربه,دوستی حیوانات با هم,دوستی حیوانات با یکدیگر,دوستی حیوانات با انسان,دوستی حیوان با انسان,دوستی سگ با انسان,دوستی انسان با حیوانات وحشی,دوستی حیوانات وحشی با انسان,دوستی حیوانات وحشی,دوستي حيوانات,دوستي عجيب حيوانات,دوستي با حيوانات,دوستي انسان با حيوانات وحشي,دوستی با حیوانات,

عجب دوره و زمونه ای شده ! دوستی سگ و گربه و موش؟! تا بوده اینا دشمنان کینه توز و بی چون و چرای هم بوده اند چون هیچ وجه مشترکی بین این موجودات وجود نداره امــــا هیچ معلوم نیست تو این سالها که اینقدر ا

تصاویر خنده دار از دوستی سگ و گربه و موش

تصاویر خنده دار از دوستی سگ و گربه و موش 304

عجب دوره و زمونه ای شده ! دوستی سگ و گربه و موش؟! تا بوده اینا دشمنان کینه توز و بی چون و چرای هم بوده اند چون هیچ وجه مشترکی بین این موجودات وجود نداره امــــا هیچ معلوم نیست تو این سالها که اینقدر اتفاقات عجیب و غریب می افته و خیل عظیمی از آدما دارن به هم شاخ و شونه نشون میدن این دیگه چه صیغه ایه … گربه ها حیله گر و پررو شدند؛ سگ ها عاطفی و دل رحم شدند؛ موشها طنازی رو پیشه کردند و بی خیال خطر شدند؛ یا اصلا اینا با ژست شکم سیری به چیزای دیگه ای گرایش پیدا کردند که ما ازش خبر نداریم … شاید هم مواد نگهدارنده و هورمونای موجود در پس مونده های غذایی ما آدما اینا رو به این حال و روز انداخته که خواسته یا ناخواسته به غریزه طبیعی شون گفتند زکی ! خلاصه ببینید تصاویری رو که حتی اجداد این حیوونکی های معلوم الحال (خصوصا تام و جری) اینا رو حتی تو خواب هم نمی دیدند.

البته خالی از لطف نیست توجه به این نکته که: ” محبت، مهر و عطوفت زبانیست که نه تنها نیازی به ترجمه اش نیست بلکه منحصر به هیچ قلمرو و اقلیم خاص هم نیست بطوریکه هر جنبنده ای آنرا درک می کند و شاید اشاره ایست به ما آدم ها که کم و بیش با واِژه محبت غریبه شده ایم! “

تصاویر خنده دار از دوستی سگ و گربه و موش

تصاویر خنده دار از دوستی سگ و گربه و موش

تصاویر خنده دار از دوستی سگ و گربه و موش

تصاویر خنده دار از دوستی سگ و گربه و موش

تصاویر خنده دار از دوستی سگ و گربه و موش

تصاویر خنده دار از دوستی سگ و گربه و موش

تصاویر خنده دار از دوستی سگ و گربه و موش

تصاویر خنده دار از دوستی سگ و گربه و موش

تصاویر خنده دار از دوستی سگ و گربه و موش

تصاویر خنده دار از دوستی سگ و گربه و موش

تصاویر خنده دار از دوستی سگ و گربه و موش

تصاویر خنده دار از دوستی سگ و گربه و موش

تصاویر خنده دار از دوستی سگ و گربه و موش

تصاویر خنده دار از دوستی سگ و گربه و موش

تصاویر خنده دار از دوستی سگ و گربه و موش

تصاویر خنده دار از دوستی سگ و گربه و موش

تصاویر خنده دار از دوستی سگ و گربه و موش

تصاویر خنده دار از دوستی سگ و گربه و موش

تصاویر خنده دار از دوستی سگ و گربه و موش

تصاویر خنده دار از دوستی سگ و گربه و موش

تصاویر خنده دار از دوستی سگ و گربه و موش

تصاویر خنده دار از دوستی سگ و گربه و موش