فانیکس | سایت سرگرمی - تفریحی - آموزشی

تست هوش خمره سفالی

تست هوش خمره سفالی,تست هوش المپیادی خمره سفالی,تست هوش المپیادی,تست هوش المپیاد,تست هوش المپیاد ریاضی,تست هوش,تست هوش تصویری,تست هوش ریون,تست هوش هیجانی,تست هوش آنلاین,تست هوش با جواب,تست هوش استاندارد,تست هوش معتبر,تست هوش 2015,

در شکل بالا یک خمره سفالی مشاهده می کنید. در این خمره با نرخ ثابت، در هر دقیقه یک لیتر آب می ریزیم. کدام یک از نمودارها، می تواند نشان دهنده ارتفاع آب بر حسب زمان باشد؟ پاسخ: گزینه (ب) صحیح

تست هوش خمره سفالی

تست هوش خمره سفالی 285

تست هوش خمره سفالی

در شکل بالا یک خمره سفالی مشاهده می کنید. در این خمره با نرخ ثابت، در هر دقیقه یک لیتر آب می ریزیم. کدام یک از نمودارها، می تواند نشان دهنده ارتفاع آب بر حسب زمان باشد؟

تست هوش خمره سفالی

پاسخ: گزینه (ب) صحیح است.

کافی است به چند نکته توجه نماییم:

 – ارتفاع آب در طول زمان همواره صعودی است.

- شیب نمودار در هر لحظه تابعی نزولی از مساحت هر قطاع ظرف است.

در نتیجه ابتدا باید شیب زیاد باشد و به مرور زمان کم شود تا به قسمتی از خمره برسد که بیشترین مساحت را دارد و سپس دوباره شیب افزایش پیدا می کند.

تنها گزینه درست، نمودار (ب) می باشد.