فانیکس | سایت سرگرمی - تفریحی - آموزشی

ضرب المثل نه سر پیازم و نه ته پیاز

ضرب المثل نه سر پیازم و نه ته پیاز,نه سر پیاز نه ته پیاز,نه سر پیازم نه ته پیاز,زاخار تو نه سر پیازی نه ته پیاز,نسل ما نه سر پیاز بود نه ته پیاز,ضرب المثل پیازی,ضرب المثل پیاز هم خودشو داخل کرده,ضرب المثل پیاز هم خودشو,ضرب المثل پياز,ضرب المثل پیاز,ضرب المثل از سير تا پياز,ضرب المثل درباره پياز,ضرب المثل سير تا پياز,ضرب المثل در مورد پیاز,ضرب المثل در مورد پیازه,ضرب المثل در باره پیاز,ضرب المثل سیر تا پیاز,ضرب المثل از سیر تا پیاز,ریشه ضرب المثل سیر تا پیاز,ریشه ضرب المثل از سیر تا پیاز,

 این ضرب المثل غالباً به منظور دفع مزاحم به کار برده می شود و یا فی الحقیقه در موضوع مورد تقاضا نقش و اثر وجودی نداشته باشد. عبارت مثلی بالا اگر ریشه تاریخی نداشته باشد قطعاً ریشه گیاهی دارد ک

ضرب المثل نه سر پیازم و نه ته پیاز

ضرب المثل نه سر پیازم و نه ته پیاز 232

ضرب المثل نه سر پیازم و نه ته پیاز

 این ضرب المثل غالباً به منظور دفع مزاحم به کار برده می شود و یا فی الحقیقه در موضوع مورد تقاضا نقش و اثر وجودی نداشته باشد.

عبارت مثلی بالا اگر ریشه تاریخی نداشته باشد قطعاً ریشه گیاهی دارد که بدان جهت جزء امثله سائره شده یادآوری آن را بی مناسبت ندانستیم.

به طوری که می دانیم پیاز از گیاهان خوردنی است که:«حصه داخل زمینی آن مدور یا شبیه به آن است به قدر تخم مرغ یا کوچکتر و یا بزرگتر و با شاخی سبز و باریک و میان کاواک و طعمی تند…»

پیاز از سه قسمت سر و ساقه و ریشه که همان ته پیاز است تشکیل شده است. سر پیاز همان گل و تخم پیاز است که از آن برای کاشتن استفاده می کنند تا پیاز به دست آید. ته پیاز همان پیاز اصلی موردنظر است که به مصرف خوردن می رسد و به علت سرشار بودن از ویتامین های مقوی خواص و فواید زیادی برای آن قائل هستند.

اما ساقه پیاز چیز بی مصرفی است که نه تنها بشر از آن طرفی نمی بندد بلکه حیوانات هم آن را نمی خورند بنابراین ملاحظه می شود که اگر کسی در وجه مشابهت به مثابه سر یا ته پیاز نباشد عنصر بی خاصیتی است که از او بیم و امیدی نتوان داشت.