فانیکس | سایت سرگرمی - تفریحی - آموزشی

اقتصادی

اقتصادی

اقتصادی

اقتصادی

قیمت نفت ارزان تر از یک بطری آب

قیمت نفت به زیر هر بشکه ۲۸ دلار رسید که در سال‌های اخیر بی‌سابقه بوده است اما قیمت هر بشکه نفت در مقایسه با کالا های دیگر چگونه است؟ شاید باورتان نشود،اما قیمت بشکه‌ ی نفت بیشتر از تمام نفت داخل آن تمام می‌ شود!