فانیکس | سایت سرگرمی - تفریحی - آموزشی

تنهایی و جدایی

تنهایی و جدایی

تنهایی و جدایی

تنهایی و جدایی

اس ام اس تنهایی و بی کسی

“تنهــــــــــایــے”

بــــہ مـــن زُل زבه است….

نمیـــــــــــــــבانم باز میخـــــــــــــواهـב با مـــن باشـــــב

یا فقــــط בلــــــــش برایــــــم تنــــــــــگ شــــבه…!

بــــہ هــــــــــر حــــــــــال

نگـــــــــــــاهش 

مـــــــرا میترســــــــانــــב…

 

(بقیه در ادامه مطلب)

اس ام اس های عاشقانه و تنهایی

ای تنهاترین تنهای شبهای تنهایی من ،تو تنها کسی بودی که تنهایی هایم را تنها به تو گفتم ! 

آه ای خدای من چه شبها که تن ها ،تنها آرامیدند و در تنهایی فریاد دوستت دارم سر دادند …

 

(بقیه در ادامه مطلب)